ПРОТИПОКАЗАННЯ щодо зовнішнього лікувального застосування
ПОКАЗАННЯ щодо зовнішнього лікувального застосування
           За результатами доклінічних досліджень та клінічних випробувань, Українським НДІ Реабілітації та Курортології розроблено Інструкцію щодо практичного використання мінеральної води, що застосовується в лікувальних цілях у водолікарні "Гаряче джерело". Зазначена інструкція містить у собі перелік показань та протипоказань щодо зовнішнього лікувального застосування.
Medical Center "Termal spring"
Показання та Протипоказання
Показання та протипоказання
є обов`язковими в застосуванні лікувальних процедур
та не мають вийнятків!