Medical Center "Termal spring"
        Йодо-бромні хлоридо-натрієві ванни

   
Зовнішнє здійснення водолікувальних процедур зазвичай відбувається у вигляді ванн - загальних (коли в воду занурюють усе тіло хворого) та місцевих (коли у воду  занурюється лише певна частина тіла - нога, рука ...).
     Клініко-експериментальними дослідженнями встановлено, що йодо-бромні хлоридо-натрієві ванни своїм позитивним впливом на провідні фізіологічні системи організму - нервову, серцево-судинну, симпатико-адреналову і гипофізарно-надниркову - можуть створити сприятливі умови для формування компенсаторно-пристосувальних реакцій та реакцій Лґц. відновлення організму, і в такий спосіб сприяють лікувальному процесу та  істотному гальмуванню патологічних процесів у багатьох захворювань, основу патогенезу яких складають порушення функції центральної нервової, серцево-судинної систем, імунологічної реактивності організму, процесів обміну, функції щитовидної залози та і інших.
     Виявлено протизапальний і десенсибілізуючий, а як наслідок - і болезаспокійливий, ефект йодо-бромних  хлоридо-натрієвих ванн у хворих із захворюваннями суглобів, що, імовірно, є результатом стимулюючого впливу ванн на функцію різних органів і систем, наслідком сприятливої дії останніх на формування адаптаційно-пристосовницьких механізмів та механізмів саногенезу.
     Клінічні спостереження показали, що йодо-бромні хлоридо-натрієві ванни позитивно впливають на функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з нейроциркуляторною дистонією гіпотонічного типу, гіпертонічною хворобою, ревматичними пороками серця.
     Завдяки наявності у водах досліджуваного типу іонів йоду та брому, такі ванни позитивно впливають на ентерофільну систему, сприяють нормалізації процесів збудження та гальмування у корі головного мозку, нормалізації м'язового тонусу, зменшенню вегетативних порушень.
     Крім цього, виявлено позитивний вплив йодо-бромних хлорідо-натрієвих ванн на реологію крові, холестериновий обмін. Встановлено, що прийом ванн викликає імунологічну перебудову організму, впливаючи на концентрацію органоспецифічних, особливо кардиальних антитіл, що було виявлено у хворих на атеросклероз.
     Призначення йодо-бромних хлоридо-натрієвих ванн хворим поліпшує кровоплин у нирках, печінці, селезінці. Застосування ванн хворихим на церебральний атеросклероз з різними клінічними варіантами порушення мозкового кровообігу сприяє покращенню функціонального стану центральної нервової системи, поліпшенню показників централь­ної і периферичної гемодинаміки.


Рекомендовано лікувальний курс від 7 до 15 процедур.